Maskinstation

Planteavlen er en mindre aktivitet hos os end det har været før i tiden, men vi har stadig masser af erfaring inden for planteavl på vores maskinstation.

Indenfor maskinstationen kan vi tilbyde:

  • Harvning
  • Pløjning
  • Såning m.
  • Väderstad såning af efter afgrøder
  • Presning af halm
  • Klipning af læhegn eller hæk

Afgrødefordelingen er som følger:

  • Raps: 27 ha
  • Græs: 3 ha

Kornet avles til højstbydende aftager raps.

Vi kan også tilbyde slåning af græs, privat, samt park. Vi har både stor græsslåmaskine og en mindre i forhold til, hvor stort arealet der skal klippes er.

Kringelhovgaard Rør og Anlæg